Flagge DE

Alaealisele eestkostja määramine


Kellel on õigus ja kohustus laste eest hoolitseda?

Tavaliselt on alaealiste laste eest hoolitsemise õigus ja kohustus nende vanematel.

Millal määratakse lapsele eestkostja?
Perekonnakohus määrab eestkostja orbudele ja lastele, kelle kummalgi vanemal ei ole esindusõigust, kuna perekonnakohus on lapse heaolu ohustamise tõttu vanematelt hooldusõiguse ära võtnud või on näiteks tegemist raske haigusega.

Kes valib eestkostja ja millised valikukriteeriumid kehtivad?
Eestkostja valikul peab perekonnakohus tähelepanu pöörama lapse perekonnas valitsevatele suhetele. Eestkostja väljavalimiseks küsitleb perekonnakohus last regulaarselt.

Kas vanemad võivad oma surma puhuks eestkostja määrata?
Jah. Vanemad, kellel on oma surma hetkel vanemlik hooldusõigus olemas, võivad oma alaealisele lapsele eelnevalt eestkostja määrata.

Millises vormis seda teha tuleb?
Eestkostja määramise õigust teostavad vanemad testaatorliku korralduse kaudu, st (ühise) testamendi või pärimislepinguga. Eestkostja määramise saab igal ajal tühistada.

Millised ülesanded on eestkostjal?
Eestkostja kannab hoolt lapse kõigi isiklike ja varaliste asjade eest. Ta esindab last kohtus ja kohtuväliselt.

Kas eestkostja üle teostatakse järelevalvet?
Eestkostja allub perekonnakohtu kontrollile ning kohus nõustab ja toetab teda asjaajamistes. Eestkostja peab eeskoste alguses koostama lapse vara loendi ja esitama selle perekonnakohtule. Eestkostja on kohustatud igal aastal perekonnakohtule aru andma. Perekonnakohus võib kontrollorganina lisaks määrata kaaseestkostja, kes jälgib eestkostja tegevust. Eestkoste seatakse kohtu äranägemise kohaselt.

Kas eestkostja võib lapsega seotud asju täiesti vabalt otsustada või vajab ta teatud tehinguteks luba?
Teatud tehinguteks vajab eestkostja kohtu luba – näiteks lapse kinnisasjade käsutamiseks, kinnisasjade tasu eest omandamiseks, praktikalepingu sõlmimiseks või pärandist loobumiseks. Lisaks on eestkostjal kohustus investeerida alaealisele lapsele kuuluvat raha intresse kandvalt ja eestkostealuse jaoks turvaliselt. Eestkostja ei tohi teha lapse nimel kinkeid (v.a kinked viisakuse pärast).
 

tagasi