Flagge EE

Chcę wyznaczyć opiekuna/kuratora dla swojego dziecka na wypadek mojej śmierci


Czy mogę testamentem wyznaczyć kuratora dla swojego dziecka?
Tak. W testamencie można wyznaczyć kuratora dla swojego dziecka.

Czy wyznaczenie kuratora testamentem jest ostateczne czy też ktoś może zmienić wyznaczenie kuratora?
Sprawowanie kurateli jest ostatecznie orzekane przez sąd. Na kuratora zostanie wyznaczona osoba wskazana przez rodzica jako przedstawiciela ustawowego w swoim testamencie lub umowie spadkowej, o ile osoba ta jest odpowiednia do tej funkcji. Jeśli przez rodziców w testamencie lub umowach spadkowych wskazane zostały różne osoby, na kuratora zostanie wyznaczona osoba najodpowiedniejsza do tej funkcji. Kuratorem nie może jednak zostać osoba, która jest wyłączona z kręgu kandydatów na kuratora przez rodzica jako przedstawiciela ustawowego w swoim testamencie lub umowie spadkowej. Jeśli rodzice sporządzili rozporządzenia wzajemnie sprzeczne, obowiązywać będzie rozrządzenie sporządzone przez rodzica, który zmarł jako ostatni.


Powrót do góry